Opieka farmaceutyczna non profit? To niepokojące. | farmacja.pl

Opieka farmaceutyczna non profit? To niepokojące.

Obrazek użytkownika farmacja.pl
Autor: farmacja.pl / Opublikowano: 2017-10-12 09:21:18 /

W opinii członków OSF „Perspektywa 2030” niepokojąca jest propozycja dokonywania oceny kompetencji farmaceutów, jak również podmiotu prowadzącego aptekę, chcących wziąć udział w pilotażu opieki farmaceutycznej, przez samorząd aptekarski.

- Odnosząc się do publikowanych w branżowych mediach informacjach o planowanym wdrożeniu w aptekach pilotażowego programu opieki farmaceutycznej, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Farmaceutów „Perspektywa 2030” z uznaniem odnosi się do tej inicjatywy. Program ten powstał bowiem na bazie propozycji zawartych w dokumencie Ogólnopolskiej Sekcji Opieki Farmaceutycznej Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego - "Perspektywy Rozwoju Farmacji w Polsce do roku 2030”. -czytamy w komunikacie przesłanym do naszej redakcji przez OSF „Perspektywa 2030”.

Podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Farmaceutycznej w Bydgoszczy, przedstawiciel NRA przedstawił propozycję przeprowadzenia w niektórych aptekach pilotażu opieki farmaceutycznej (czytaj więcej: Dla kogo pilotaż opieki farmaceutycznej?). Niektóre aspekty pilotażowego programu Opieki Farmaceutycznej wymagają, zdaniem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Farmaceutów „Perspektywa 2030”, doprecyzowania lub uzasadnienia.

W opinii członków OSF „Perspektywa 2030” niepokojąca jest propozycja dokonywania oceny kompetencji farmaceutów, jak również podmiotu prowadzącego aptekę, przez samorząd aptekarski.

- Zastanawiające jest, czy faktycznie okręgowe izby aptekarskie posiadają wystarczające informacje na temat aktualnej wiedzy merytorycznej i praktycznych kompetencji swych farmaceutów oraz według jakich kryteriów wiedza ta byłaby oceniana – zwraca uwagę OSF „Perspektywa 2030”. - Czy tego typu pełne i obiektywne dane są w posiadaniu izb, a także jak będzie wyglądać ponowna ocena aptekarzy?

Jeśli chodzi o kwalifikację podmiotu prowadzącego aptekę – zdaniem Stowarzyszenia – wyłącznie farmaceuci zatrudnieni w aptece będą mieli wpływ na poziom opieki farmaceutycznej, a także na przestrzeganie właściwych regulacji prawnych, za złamanie których grozi odpowiedzialność przed Okręgowym Rzecznikiem Odpowiedzialności Zawodowej czy Sądem aptekarskim. To farmaceuci – pracownicy pierwszego stołu aptecznego w sposób fachowy świadczą usługi farmaceutyczne, których katalog zawarty jest we właściwych aktach prawnych oraz w Kodeksie Etyki Aptekarza.

- Cieszy nas włączenie w zakres propozycji tzw. MUR (przeglądów lekowych, ang. Medicine Use Review) dla pacjentów powyżej 65. roku życia. Ważnym aspektem decydującym o skuteczności przeprowadzonego MUR będzie jednakże rzetelność przekazywanych farmaceucie przez pacjenta informacji o stosowanych lekach. Pilotaż nie zakłada bowiem możliwości dostępu dla farmaceutów do dokumentacji lekarskiej. W projekcie Opieki Farmaceutycznej znalazło się również wprowadzenie instruktażu stosowania inhalatorów czy wstrzykiwaczy. Propozycja ta została już ujęta w opublikowanym w 2013 roku dokumencie „Perspektywy Rozwoju Farmacji w Polsce do roku 2030”. Należy podkreślić, iż właśnie nasze Stowarzyszenie „Perspektywa 2030” od momentu powstania (marzec 2015) wspiera realizację zapisów ww. dokumentu m.in. na drodze integracji wokół niego środowiska farmaceutów, za co dawniej było krytykowane, a teraz pomijane – choć ów dokument ma przyświecać pilotażowemu programowi.
OSF „Perspektywa 2030” zwraca też uwagę, że Śląska Izba Aptekarska już w 2015 roku zaproponowała „koncepcję wprowadzenia opieki farmaceutycznej refundowanej w Polsce”. Dokument zawierał wiele cennych wskazań i wniosków, nad którym rozpoczęły się zresztą prace w Ministerstwie Zdrowia. Ostatecznie koncepcja ŚIA została skrytykowana przez ówczesne władze NIA w połowie 2015 roku.

Zarząd Stowarzyszenia „Perspektywa 2030” zauważa, iż farmaceuci za udział w projekcie nie uzyskają żadnego wynagrodzenia.

- Jest to bardzo niepokojące i może stać się przyczyną słabego zainteresowania aptekarzy udziałem w programie. Prowadzenie MUR to kompleks wielce odpowiedzialnych czynności, za które farmaceuta winien otrzymywać dodatkowe wynagrodzenie, choćby ze strony Izb bądź pracodawców – twierdzi OSF „Perspektywa 2030”. - Koniecznym jest także przypomnienie prac Zespołu roboczego do spraw opieki farmaceutycznej (powołanego zarządzeniem ministra zdrowia z 27.08.2015 r. a odwołanego 31.08.2016 r.), którego zadaniem było między innymi wypracowanie projektu opieki farmaceutycznej, która podlegałaby finansowaniu ze środków publicznych.

Projekt miał być przedłożony ministrowi zdrowia w terminie 3 miesięcy od dnia powołania zespołu. Po odwołaniu Zespołu wypracowane materiały zostały przekazane do Ministerstwa Zdrowia.

- Czy zawarte w nich propozycje i wnioski zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu pilotażu? Tego nie wiemy – pisze OSF „Perspektywa 2030”.

Stowarzyszenie uważa, też, że warta podkreślenia jest również sprawa porozumienia pomiędzy NIA a jedną z firm dostarczających oprogramowanie apteczne, która zgodziła się bezpłatnie wspomóc organizację pilotażu.

- Obawiamy się, że udział aptek w programie pilotażowym będzie uwarunkowany posiadaniem konkretnego typu oprogramowania – a więc wybór uczestników będzie uzależniony przede wszystkim posiadaniem systemu kompatybilnego z wybranym w ww. porozumieniu. Będzie to z góry ograniczać wybór placówek do programu, niezależnie od umiejętności merytorycznych i praktycznych zespołu aptecznego – uważa OSF „Perspektywa 2030”. – Pamiętajmy: nie wolno mylić doradztwa farmaceutycznego z opieką farmaceutyczną. Ona rządzi się bowiem innymi niż doradztwo, ściśle określonymi zasadami i wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji w aptece.

Źródło: Perspektywa 2030

Udostępnij
PILNE
ZAMKNIJ
Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.


Akceptuj